Skip to main content
BPS-TV

Viewer Survey

Go Search
Viewer Survey
  
Viewer Survey > BPS-TV Viewer Survey > View Response #794  

BPS-TV Viewer Survey: View Response #794

New ResponseNew Response

Do you live in Brevard County?

Yes, seasonally only 

Please enter your Zip Code

23 

What is the primary way you see BPS-TV programming? (Select one response only)

Comcast Cable 

How many times in the last month did you watch BPS-TV programming? (Select one response only)

1 – 5 times 

On average, about how many hours per week do you watch BPS-TV? (Select one response only)

Less than 1 hour 

How would you rate the overall quality of BPS-TV? (Select one response only)

Excellent 

In the below list of BPS-TV programming, please indicate if you watch these shows Frequently, Occasionally or Not At All.

  Watch Frequently Watch Occassionally Do Not Watch 
  123No Opinion
School Board Meetings ___________________________ 
Sound Waves (student music showcase) ___________________________ 
Brainstorm (student quiz show) ___________________________ 
The Superintendent’s Forum ___________________________ 
Morning Children’s Programming ___________________________ 
Afternoon Foreign Language Programming ___________________________ 
Parenting Information Shows ___________________________ 
Adult Education Shows (GED Connection, TV411) ___________________________ 
NASA Educational Shows ___________________________ 
Sunday Night Classic Film Series ___________________________ 
Classic Arts Showcase (late night programming) ___________________________ 

In the following list of BPS-TV programs, please tell us if you think they are Very Important, Somewhat Important or Not Important.

  Very Important Somewhat Important Not Important 
  123No Opinion
Televised School Board Meetings ___________________________ 
Locally Produced Shows Featuring Students ___________________________ 
Commercial Free Childrens Educational Programming ___________________________ 
Foriegn Language Programming ___________________________ 
Arts Programming ___________________________ 
Nature Programming ___________________________ 
Parenting Information Programming ___________________________ 
Child Safety Programming ___________________________ 
Professional Development Programming For Teachers ___________________________ 
High School Sports ___________________________ 
Public Service Announcements ___________________________ 

In the below list of other TV channels, please tell us if you watch these Frequently, Occassionally or Not At All.

  Watch Frequently Watch Occassionally Do Not Watch 
  123No Opinion
Children's Channels (Nickelodeon, Disney) ___________________________ 
Local Central Florida Channels (WESH, WFTV, WKMG, WOFL) ___________________________ 
Public TV (WBCC, WMFE, WCEU) ___________________________ 
News (CNN, MSNBC, Fox) ___________________________ 
Sports (ESPN, SunSports) ___________________________ 
Major Networks (ABC, CBS, NBC, FOX) ___________________________ 
Cable Networks (TBS, TNT, WGN) ___________________________ 
Adult Educational (Discovery, History, TLC) ___________________________ 
How To Channels (HGTV, Food Network) ___________________________ 
Music Channels (MTV, VH1) ___________________________ 
Pay Channels (HBO, Showtime) ___________________________ 
Government (CSPAN, Space Coast Gov TV) ___________________________ 
Shopping (HSN, QVC) ___________________________ 

When do you watch TV? (Select all that apply)

Afternoon (1 pm to 4 pm) 

Do you have children who attend a Brevard Public School? (Or if you are under 18, are you currently attending a Brevard Public School?)

Yes 

If "yes", what type of public school do you or your children attend? (Select all that apply)

Elementary School 

Are you or someone in your household currently employed by Brevard Public Schools?

Yes 

Do you have a high speed (broadband) internet connection?

No 

Have you ever watched school board meetings or BPS-TV programming as streaming video on the web?

No 

Have you ever visited the BPS-TV website (www.bpstv.com) to check the online programming schedule?

Yes 

Would you be interested in watching BPS-TV programming on your mobile phone?

Yes 

Do you use Twitter, the online message service?

Yes 

How often do you watch videos on YouTube?

Frequently 

Do you own a High Definition television (HDTV)?

Yes 

Do you use a TiVo video recording device?

Yes 

How often do you use Video On Demand (VOD) services offered by your cable or satellite TV provider?

Seldom 

If you have Bright House Networks digital cable, do you have BPS-TV programmed as one of your “favorite” channels?

Yes 

If you own a business would you be interested in underwriting BPS-TV programming?

No 

If you would like additional information about program underwriting, please provide your business name and contact information:

Các mùi này được gọi là mùi sinh cảnh trong nhà yến”.là mùi quen thuộc của chim yến vì ngay từ khi mổ vỏ trứng mở mắt chào đời, chim yến non đã cảm thụ được… do vậy, cách tạo mùi sinh cảnh trong nhà yến đều dựa trên việc tổng hợp các mùi này. Những nơi có ánh sáng lờ mờ tối 0,2 lux trở lênnày thường nằm ở phía sau những vật bị chiếu sáng như sau những tấm ván nên chim yến thường tập trung ở và làm tổ ở các vùng tối này. Ở khu vực này nếu không có đóng ván, chim buộc lòng phải làm tổ trên tường, gốc nhà yến.

Ánh sáng chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chim yến vào ban ngày sau thời kỳ chim quẹt nước bọt làm tổ, là thời kỳ chim đẻ trứng, ấp trứng, chăm sóc nuôi con. Chim yến không sống ở những nơi hoàn toàn tối 0 lux”, sống và làm tổ ở những nơi lờ mờ tối có ánh sáng từ 0,2 lux trở lên nhưng không xác định bao nhiêu là thích hợp. Đây là yếu tố mà nhiều nhà yến ở dể bị vướng và dẩn đến tình trạng nấm mốc, không khí trong nhà yến luôn nóng hầm khiến chim không thể ở được.
Chi tiết: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/binh-phuoc-22.html

Would you be interested in making a tax deductible donation to help support BPS-TV programming?

No 

If you answerd yes to the above question, please enter your email address and we’ll send you details about how to make a donation.

Các mùi này được gọi là mùi sinh cảnh trong nhà yến”.là mùi quen thuộc của chim yến vì ngay từ khi mổ vỏ trứng mở mắt chào đời, chim yến non đã cảm thụ được… do vậy, cách tạo mùi sinh cảnh trong nhà yến đều dựa trên việc tổng hợp các mùi này. Những nơi có ánh sáng lờ mờ tối 0,2 lux trở lênnày thường nằm ở phía sau những vật bị chiếu sáng như sau những tấm ván nên chim yến thường tập trung ở và làm tổ ở các vùng tối này. Ở khu vực này nếu không có đóng ván, chim buộc lòng phải làm tổ trên tường, gốc nhà yến.

Ánh sáng chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chim yến vào ban ngày sau thời kỳ chim quẹt nước bọt làm tổ, là thời kỳ chim đẻ trứng, ấp trứng, chăm sóc nuôi con. Chim yến không sống ở những nơi hoàn toàn tối 0 lux”, sống và làm tổ ở những nơi lờ mờ tối có ánh sáng từ 0,2 lux trở lên nhưng không xác định bao nhiêu là thích hợp. Đây là yếu tố mà nhiều nhà yến ở dể bị vướng và dẩn đến tình trạng nấm mốc, không khí trong nhà yến luôn nóng hầm khiến chim không thể ở được.
Chi tiết: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/binh-phuoc-22.html

What is your main source for news and information about Brevard County? (Select one response only)

Local Radio 

Please answer the following demographic information: Are you male or female?

Male 

Your Ethnicity

 

Your Age

35 – 44 

Your Highest Level Of Education

College Graduate - Associate or Bachelor Degree 

How many people are in your household?

Are there any non-English speaking people in your household?

No 

Are there any hearing impaired people in your household?

Yes 

Annual Household Income

$50,000 to $100,000 

If you have any general comments or suggestions about BPS-TV you may enter them here:

Các mùi này được gọi là mùi sinh cảnh trong nhà yến”.là mùi quen thuộc của chim yến vì ngay từ khi mổ vỏ trứng mở mắt chào đời, chim yến non đã cảm thụ được… do vậy, cách tạo mùi sinh cảnh trong nhà yến đều dựa trên việc tổng hợp các mùi này. Những nơi có ánh sáng lờ mờ tối 0,2 lux trở lênnày thường nằm ở phía sau những vật bị chiếu sáng như sau những tấm ván nên chim yến thường tập trung ở và làm tổ ở các vùng tối này. Ở khu vực này nếu không có đóng ván, chim buộc lòng phải làm tổ trên tường, gốc nhà yến.

Ánh sáng chỉ ảnh hưởng đến đời sống của chim yến vào ban ngày sau thời kỳ chim quẹt nước bọt làm tổ, là thời kỳ chim đẻ trứng, ấp trứng, chăm sóc nuôi con. Chim yến không sống ở những nơi hoàn toàn tối 0 lux”, sống và làm tổ ở những nơi lờ mờ tối có ánh sáng từ 0,2 lux trở lên nhưng không xác định bao nhiêu là thích hợp. Đây là yếu tố mà nhiều nhà yến ở dể bị vướng và dẩn đến tình trạng nấm mốc, không khí trong nhà yến luôn nóng hầm khiến chim không thể ở được.
Chi tiết: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/binh-phuoc-22.html
Created at 7/9/2020 6:30 AM  by *** 
Last modified at 7/9/2020 6:30 AM  by ***